Panjang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal unit panjang milimeter dan kilometer
  2. Menyatakan perkaitan melibatkan unit ukuran panjang milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer
  3. Menukar unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer
  4. Mengukur objek dalam unit milimeter
  5. Menganggar jarak dalam unit kilomete
  6. Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer
  7. Menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran panjang hingga dua nilai dari satu nilai melibatkan milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer
  8. Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan ukuran panjang dengan nombor satu digit berkaitan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer
  9. Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang dengan nombor satu digit berkaitan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini