Operasi asas masa

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak hingga tiga nilai masa melibatkan: (i) jam dan hari, (ii) hari dan minggu, (iii) bulan dan tahun, (iv) tahun, dekad dan abad
  2. Menyelesaikan ayat matematik darab dan bahagi melibatkan masa: (i) jam dan hari, (ii) hari dan minggu, (iii) bulan dan tahun, (iv) tahun dan dekad, (v) tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit
Latihan untuk topik ini