Sistem 12 jam dan 24 jam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam
Latihan untuk topik ini