Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan RM100 000 melibatkan operasi asas dan operasi bergabung dalam situasi harian
Latihan untuk topik ini