Instrumen pembayaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pelbagai instrumen pembayaran
  2. Menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan
Latihan untuk topik ini