Tanggungjawab dalam membuat keputusan berkaitan kewangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan kesan sesuatu keputusan kewangan yang dibuat
  2. Membuat keputusan kewangan berdasarkan keutamaan keperluan dan kehendak
  3. Membuat keputusan kewangan dengan menganalisis maklumat kewangan yang diperolehi daripada pelbagai sumber