Basic operations involving money

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga tiga nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM100 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik tolak hingga dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan RM100 000
  3. Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor hingga dua digit, hasil darabnya hingga RM100 000
  4. Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM100 000 dengan nombor hingga dua digit
Latihan untuk topik ini