Peratus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menukarkan pecahan kepada peratus dan sebaliknya
  2. Mengira peratusan daripada suatu kuantiti objek
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini