Fractions

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya
  2. Menambah hingga tiga nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur
  3. Penolakan pecahan: (i) Menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. (ii) Menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur
  4. Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur
  5. Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini