Operasi bergabung

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan 100 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung darab dan bahagi dalam lingkungan 100 000
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini