Merumus kefahaman hadis dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca hadis dengan betul
  2. Menyatakan terjemahan hadis
  3. Menerangkan tanggungjawab golongan berikut: i) Pemimpin ii) Suami iii) Isteri iv) Pekerja v) Anak
  4. Merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  5. Bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah
  6. Membaca hadis dengan betul