Kaedah Analisis

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan Kaedah Analisis
  2. Mengklasifikasi maklumat yang perlu untuk menentukan untung atau rugi perniagaan
  3. Menganalisis maklumat Buku Tunai berkaitan item Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan
  4. Mentaksir: (i) jumlah jualan dan jumlah belian. (ii) belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan
  5. Menghasilkan Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan
Nota Ringkas