Kaedah Perbandingan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan Kaedah Perbandingan
  2. Mengklasifikasi maklumat yang perlu untuk menentukan untung atau rugi perniagaan
  3. Menganalisis aset dan liabiliti pada awal tahun dan akhir tahun
  4. Menghasilkan Penyata Mengira Modal Awal dan Modal Akhir
  5. Menghasilkan Penyata Mengira Untung atau Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan