Menerangkan: (i) maksud Rekod Tak Lengkap (ii) sebab rekod perniagaan tidak lengkap (iii) kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan

Live tuition recordings
Recording
Bab 2: Rekod Tak Lengkap

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 10 May 2024 09:00 pm

Oops! Bahan untuk topik ini belum lagi tersedia

Kami mohon maaf, lebih bahan untuk topik ini akan tersedia tidak lama lagi