Aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan dengan contoh teknologi hijau
  2. Menghuraikan aplikasi Teknologi Hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa industri
  3. Mewajarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam kehidupan
Live tuition recordings
Recording
Soalan Kimia SPM Trial MRSM (Kertas 1)

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 20 Oct 2023 09:00 pm