Minyak dan lemak

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membanding beza minyak dan lemak
  2. Menerangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu
  3. Mewajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Chapter 5 : Consumer Chemistry

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 04 Oct 2023 08:00 pm