Membaca ayat 137 hingga 139 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 137 hingga 139 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan maksud ayat
  3. Menjelaskan sebab turun ayat 139 Surah Al-Imran
  4. Menjelaskan konsep sunat Allah
  5. Menerangkan kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu serta mengambil ikhtibar daripadanya
  6. Menerangkan kesan pada diri seorang mukmin apabila memahami konsep sunat Allah
  7. Merosakkan pengajaran ayat 137 hingga 139 Surah Al-Imran dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  8. Mengamalkan jati diri mukmin dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah