Analisis Kualitatif

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengeksperimen untuk mengenal pasti kation dan anion yang hadir dalam garam
  2. Menghuraikan ujian pengesahan bagi mengenal pasti kation dan anion
Eksperimen
Larutan Asid-Alkali
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris