Penyediaan Garam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengeksperimen untuk menguji keterlarutan garam dalam air dan mengelaskannya kepada garam terlarutkan atau garam tak terlarutkan
  2. Menghuraikan penyediaan garam terlarutkan berdasarkan aktiviti yang dijalankan
  3. Menghuraikan penyediaan garam tak terlarutkan berdasarkan aktiviti yang dijalankan
  4. Mengeksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini