Garam, Hablur dan Kegunaan dalam Kehidupan Harian

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud garam
  2. Mencirikan sifat fizikal hablur garam
  3. Memberi contoh garam serta kegunaannya dalam kehidupan harian