Kepekatan Larutan Akueus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud kepekatan larutan akueus
  2. Menyelesaikan masalah numerikal berkaitan dengan kepekatan larutan
Live tuition recordings
Recording
Cation and Anion test

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 15 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Recap Chemistry F4 Chapter 7 (Rate of Reaction)

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 29 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 6 : Acids, Bases and Salts

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 04 Aug 2023 08:00 pm
Eksperimen
Kepekatan
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini