Mengeksperimen untuk mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida

Live tuition recordings
Recording
Recap Chemistry F4 Chapter 6 (Acid Bases and Salts)

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 06 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Recap Chemistry F4 Chapter 7 (Rate of Reaction)

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 29 Nov 2023 09:00 pm
Recording
Recap Chemistry F4 Chapter 7 (Rate of Reaction)

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 01 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 : Asid Bes dan Garam

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 30 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 6 : Acids, Bases and Salts

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 01 Sep 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 : Asid Bes dan Garam

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 23 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 6 : Acids, Bases and Salts

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 25 Aug 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 : Asid Bes dan Garam

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 16 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 6 : Acids, Bases and Salts

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 18 Aug 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6: Asid, Bes dan Garam

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 09 Aug 2023 09:00 pm
Recording
Chapter 6: Acids, Bases and Salts

Tutor: Sir Mas Faiz

Jumaat 11 Aug 2023 08:00 pm

Oops! Bahan untuk topik ini belum lagi tersedia

Kami mohon maaf, lebih bahan untuk topik ini akan tersedia tidak lama lagi