Kriptografi Dalam Keselamatan Data

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran
  2. Menunjuk cara langkah demi langkah proses sifer (cipher) yang melibatkan: (i) penyulitan (encryption) (ii) nyahsulit (decryption)
  3. Menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah sifer seperti berikut: (i) Reverse cipher (ii) Substitution cipher (Caesar Cipher, Pigpen Cipher) (iii) Transposition ciphers
  4. Membanding beza kaedah sifer yang telah dipelajari
  5. Memilih kaedah sifer terbaik yang telah dipelajari berdasarkan situasi yang telah diberikan
  6. Menghasilkan kaedah sifer bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini