Reka Bentuk Mekatronik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik
  2. Mengenal pasti elemen mekatronik.
  3. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada
  4. Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatronik sedia ada.
  5. Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubahsuai berdasarkan gambarajah blok yang terlibat
  6. Membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat.
  7. Membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubahsuai