Kebebasan Bersuara

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mentakrifkan kebebasan bersuara.
  2. Memerihalkan keperluan kebebasan bersuara dengan batasan.
  3. Mengenal pasti cara menyuarakan pendapat mengikut saluran yang betul.
  4. Menjelaskan kesan penyalahgunaan hak kebebasan bersuara terhadap keharmonian hidup bermasyarakat.
  5. Mengekspresikan perasaan apabila menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul.
  6. Mempraktikkan hak kebebasan bersuara mengikut landasan undang-undang.
Nota Ringkas