Tokoh Sahabat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan riwayat hidup tokoh sahabat secara ringkas
  2. Merumuskan ikhtibar daripada perjuangan tokoh sahabat dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan: i) Bilal bin Rabah (Keimanan) ii) Muaz bin Jabal (Keilmuan) iii) Abdul Rahman bin Auf (Ekonomi) iv) Khalid bin Al-Walid (Kepahlawanan)
  3. Sanggup berkorban melaksanakan perintah Allah s.w.t secara beradab dan istiqamah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini