Allah S.W.T Pengampun Segala Dosa

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca ayat 23 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid
  2. Menyatakan intisari ayat
  3. Menghafaz ayat 23 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid
  4. Mengamalkan bacaan ayat 23 Surah Al-Imran dalam solat dan zikir secara beradab dan istiqamah