Tatatanda Indeks

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya
  2. Menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya
Nota Ringkas