Terbitnya Fajar Dakwah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan dakwah Rasulullah s.a.w secara sulit dan secara terang-terangan serta hikmahnya
  2. Menerangkan faktor dan bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w
  3. Menerangkan keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah s.a.w: i) Meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah s.w.t ii) Meninggalkan akhlak keji dan mengamalkan akhlak mulia iii) Menghapuskan semangat perkauman kepada persaudaraan sejagat
  4. Menerangkan faktor kejayaan dakwah Rasulullah s.a.w. i) Keunggulan akhlak Rasulullah s.a.w ii) Keadilan dan persamaan hak dalam Islam iii) Berdakwah dengan bijaksana iv) Semangat jihad para sahabat Rasulullah s.a.w
  5. Menghuraikan ikhtibar daripada dakwah Rasulullah s.a.w di Mekah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  6. Menyantuni setiap individu tanpa mengira agama dan bangsa dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah