Kod Arahan HTML

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang menggunakan kod arahan HTML
  2. Menggunakan tags dalam atur cara HTML : <head>; <title>; <body> dan <paragraph>
  3. Mengguna paragraph headings dalam atur cara HTML yang dibina
  4. Menggunakan atur cara HTML untuk menghasilkan Banner, Frame dan Menu
  5. Membina pautan teks dan imej dalam atur cara HTML
  6. Menulis atur cara untuk memasukkan imej dalam atur cara HTML
  7. Menghasilkan pull down menu melalui atur cara HTML
  8. Menghasilkan ruang komen melalui atur cara HTML
  9. Mengesan sebarang ralat yang berlaku dalam atur cara HTML yang dibina
  10. Membina laman sesawang interaktif yang memaparkan Banner, Menu, Ruangan Komen, Frame dan Pull down menu
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini