Kod Arahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan
  2. Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan
  3. Menghasilkan atur cara yang melibatkan penggunaan ulangan
  4. Membangunkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, pemboleh ubah dan operator matematik
  5. Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini