Pembangunan Algoritma

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah
  2. Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang melibatkan ulangan
  3. Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan
  4. Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam penyelesaian masalah
Nota Ringkas