Sumber Bumi dan Geologi Gunaan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan mengenai air permukaan dan risikonya
  2. Menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya
  3. Berkomunikasi mengenai mineral ekonomi
  4. Berkomunikasi mengenai hidroterma
  5. Menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan dii Bumi
Latihan untuk topik ini