Usia Bumi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Berkomunikasi mengenai skala masa geologi
  2. Menerangkan kaedah penentuan usia bumi
  3. Berkomunikasi mengenai fosil
  4. Menaakul kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini