Fenomena geobencana

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Berkomunikasi mengenai geobencana
  2. Menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana
  3. Menyedari bahawa bencana alam memberi impak terhadap kehidupan alam sekitar
Latihan untuk topik ini