Sistem dan struktur Bumi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Berkomunikasi mengenai sistem Bumi
  2. Menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik
  3. Menyedari bahawa keadaan fizik yang sesuai menampung kehidupan hanya wujud di Bumi
Latihan untuk topik ini