Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul, untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik
  2. Menggunakan alat pengukuran yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran
  3. Menerangkan bagaimana mengatasi ralat sistematik dan ralat rawak
  4. Menganggar panjang, luas, jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar
  5. Menjelas dengan contoh inovasi dalam alat pengukuran melalui pelbagai jenis persembahan multimedia
Live tuition recordings
Recording
WEEK 7 : BAB 1 - KETUMPATAN // DENSITY

Tutor: Sir Kimi

Isnin 22 Apr 2024 09:00 pm
Recording
Bab 1 Pengenalan kepada penyiasatan saintifik (5)

Tutor: Miss Liang

Isnin 03 Apr 2023 09:00 pm