Sains Adalah Sebahagian daripada Kehidupan Harian

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains
  2. Mengitlak maksud sains
  3. Merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian
  4. Memerihalkan bidang Sains
  5. Berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains
  6. Menghubungkait subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati
  7. Memerihalkan inovasi teknologi
Live tuition recordings
Recording
Introduction to Scientific Investigation

Tutor: Sir Aiman

Khamis 14 Mar 2024 08:00 pm
Recording
Bab 1 Pengenalan kepada penyiasatan saintifik (2)

Tutor: Miss Liang

Khamis 23 Mar 2023 08:00 pm