Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenarai kepentingan reka bentuk dan teknologi
  2. Mengenal pasti peranan reka bentuk
  3. Menerangkan etika dalam reka bentuk
  4. Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi