Dunia Reka Bentuk

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi
  2. Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih
  3. Menjelaskan prinsip reka bentuk
  4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas
  5. Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk
  6. Meneroka kriteria reka bentuk yang baik
  7. Membina objek asas