Remaja Berhemah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghuraikan ciri remaja berhemah.
  2. Menjelaskan melalui contoh kepentingan menjadi remaja berhemah.
  3. Menghubung kaitkan remaja berhemah dengan imej negara.
  4. Berbangga menjadi remaja harapan negara.
  5. Mengamalkan perlakuan remaja berhemah dalam masyarakat.
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini