Sayangi Alam Sekitar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mencadangkan cara menjaga alam sekitar.
  2. Membincangkan kepentingan menjaga alam sekitar.
  3. Meramalkan kesan jika tidak menjaga alam sekitar.
  4. Menceritakan perasaan apabila menjaga alam sekitar.
  5. Melibatkan diri secara proaktif dalam mengurus alam sekitar secara bersama.
Nota Ringkas