Hargai Kemudahan Awam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat.
  2. Menghuraikan cara menjaga kemudahan awam secara bersama.
  3. Meramalkan kesan vandalisme.
  4. Berbangga dengan kemudahan awam yang disediakan.
  5. Menceritakan perasaan apabila kemudahan awam dirosakkan.
  6. Menjaga kemudahan awam secara bersama.
Nota Ringkas