Kesejahteraan dalam Kalangan Warga Sekolah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan ciri warga sekolah yang sejahtera.
  2. Mencadangkan cara meningkatkan kesejahteraan dalam kalangan warga sekolah daripada pelbagai kaum.
  3. Menjelaskan melalui contoh kepentingan meningkatkan kesejahteraan dalam kalangan warga sekolah daripada pelbagai kaum.
  4. Memerihalkan perasaan apabila kesejahteraan dalam kalangan warga sekolah terpelihara.
  5. Mengamalkan cara hidup sejahtera dalam kalangan warga sekolah daripada pelbagai kaum.
Nota Ringkas