Hadis II

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca hadis dengan betul
  2. Menyatakan terjemahan hadis
  3. Menerangkan amalan yang diperintahkan dalam hadis
  4. Menyatakan maksud jihad dan hukumnya
  5. Menjelaskan jenis-jenis jihad dan keutamaannya
  6. Menerangkan kelebihan jihad
  7. Menghuraikan pengajaran hadis dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan
  8. Mengamalkan jihad dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini