Hukum Tajwid: Makhraj Huruf, Hukum Isti'adzah dan Basmalah, Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariah, Wajibul Ghunnah dan Fawatih Al-Suwar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyebut makhraj huruf Hijaiyah dengan betul
  2. Menyatakan hukum membaca Isti'adzah dan Basmalah
  3. Menerangkan hukum Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariah
  4. Menerangkan hukum Wajibul Ghunnah dan Fawatih Al-Suwar
  5. Mengenalpasti dan menyebut cara bacaan hukum tajwid di atas dalam ayat Al-Quran terpilih
  6. Mengamalkan hukum tajwid di atas dalam bacaan secara beradab dan istiqamah