Set

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud set
  2. Menghuraikan suatu set dengan menggunakan: (i) perihalan, (ii) penyenaraian, dan (iii) tatatanda pembina set
  3. Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol
  4. Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol
  5. Membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama, dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini