Tamadun Islam dan Sumbanganya

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Latar Belakang Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam
  2. Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam
  3. Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin
  4. Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia
  5. Sumbangan Tamadun Islam dan Bidang Seni Bina