Zaman Pra Sejarah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Maksud Zaman Pra Sejarah
  2. Lokasi Zaman Pra Sejarah di Dunia
  3. Ciri-ciri Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
  4. Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia
  5. Zaman Prasejarah di Malaysia