Sejarah

Bab 3 : Rukun Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sejarah
Bab ini akan membincangkan tentang Rukun Negara. Kita akan mempelajari sebab-sebab mengapa Rukun Negara diperkenalkan.
Rukun Negara adalah satu rangkaian matlamat dan prinsip yang penting untuk memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian di negara kita.
Matlamat Rukun Negara adalah untuk mencapai masyarakat yang bersatu padu dan saling menghormati antara satu sama lain.
Topik dalam bab ini